Z Kuşağı Kimdir?

Zamanların ruhundan kaçınılmaz bir şekilde etkilenmiş olan kuşaklar günümüzde harflerle sınıflandırılmaya başlandı. Araştırmalara göre insanlar genel olarak kuşaklarıyla birlikte karakterize edilebiliyorlar. Coğrafyayla birlikte değişen sosyal, politik ve kültürel yaşam kuşakların yaşam anlayışını değiştirmiştir. Uzmanların oluşturduğu grafikler kuşak insanlarını tamamen tanımlamasa bile, zamanın anlayışına ve insan profiline dair bilgi edinmemize yardımcı olabiliyor. Kuşaklar neredeyse aynı yıllarda dünyaya gelmiş, aynı durumlardan ve koşullardan muzdarip insanların topluluğu olarak tanımlanır. Bu topluluklar genelde Sessiz Kuşak (Silent Generation) ile başlar ve günümüz Z kuşağı ile devam eder.

                 Sessiz Kuşak 1925-1945 yılları arasında doğmuş, Ekonomik Bunalıma ve II. Dünya Savaşına maruz kalmıştı. Dayanışma, çalışmak, toplumsal aidiyet ve değer onlar için önemi olan kavramlardı. Ardından Bebek Patlaması Kuşağı denilen Baby Boomers Kuşağı 1946-1964 yıllarında dünyaya gelmeye başladı. Aynı zamanda Soğuk Savaş Dönemi Çocukları olarak adlandırılan bu kuşak, kuralcı, işkolik, uyumlu ve sadık olarak tanımlanabilir. Türkiye’de geçiş dönemi kuşağı olarak bilinen X kuşağı ise, 1965-1979 yılları arasında doğmuştur. Dünyadaki birçok buluşa ve yeniliğe şahit olmuşlardır ve bu yüzden geçiş dönemi olarak adlandırılırlar. Rasyonel, otoriteye saygılı, çalışkan ve iş ortamında motiveleri genelde yüksek bireyler olmalarının yanı sıra aynı zamanda uyumlu davranırlar ve aidiyet duygusu barındırırlar. Bireyci ve rekabetçidirler. Pikapların, televizyonların, çamaşır makinelerinin ve kaset çalarların çocuklarıydılar. Teknoloji yavaş yavaş hayatlarına sokulmaya başlamıştı. Şimdi ise yeniliklere uyum sağlıyorlar diyebiliriz. 1980- 1999 arasında doğanlar ise Y Kuşağı olarak adlandırılır. Önceki kuşaklara nazaran daha sorgulayıcı, bireyci ve bağımsız bakış açılarına sahiptirler. Teknolojik imkanları kullanabilen ve takip edebilen bir kuşaktır. Dijital okuryazarlık oranları yüksektir. Girişimci olmalarından dolayı kendilerini -sosyal medya dahil- birçok alanda doğru bir şekilde ifade edebilirler. Sorgulayıcı olmalarından dolayı otoriteye ve geleneklere karşı daha kayıtsız ve hırçın bir tutum sergilerler. Ebeveynlerle yaşanan kuşak çatışmasından dolayı, yaşıtlarının fikirlerine daha yakın hissederler ve değer verirler diyebiliriz. LGBT+ bireylerin kimliklerini gizlememesi ve aynı zamanda herhangi bir dini inancı olmayan bireylerin artışı bu kuşakta görülmüştür. Şimdilerde ise televizyonda siyasetçilerden duyduğumuz ya da sosyal medyadan sıkça okuduğumuz Z Kuşağı, 2000 yılı ve sonrasında doğanları kapsar. Tabletlerin, bilgisayarların, akıllı telefonların içine doğmuşlardır. Sosyalleşmenin, büyümenin, öğrenmenin genelde internet üzerinden gerçekleştiği bir anlayış hakimdir.

Z Kuşağı

                Z Kuşağı 21.yüzyılın ilk neslidir. Hayatlarının her alanını oluşturan teknolojiye diğer kuşaklara göre daha çok maruz kalırlar. Y Kuşağı gibi sorgulayıcı, otorite karşıtı, bağımsızlıklarına daha düşkün özgüvenli bireyler olduklarını gözlemlenir. Şimdilerle 20’li yaşlarında olan bu milenyum çocuklarına göre, insan kimliklerine ve haklarına toplumun ve yasaların saygısı yoktur.

Z Kuşağı diğer kuşaklara göre hak ve özgürlükler, adaletsizlikler, demokrasi gibi kavramlarda daha aktif ve cesur girişimleri görülmektedir. Çünkü teknoloji dünyanın dört bir yanında olan her şeyi onlara sunar. Özellikle sosyal medyanın aktif kullanıldığı bu günlerde, habersiz kalmak absürt bile karşılanır. Dünyanın neresinde olursa olsun genel olarak ses çıkaran bir profil oluştururlar. Teknoloji aslında birçok imkan sunarken, aynı zamanda okuma oranlarının düşüşüne sebep olmuştur bu kuşak için. Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanırlar ve bu kullanım günlerinin büyük bir dilimini oluşturur. Gazete, kitap ya da dergi  gibi bilginin somut halini barındıran araçlardan ziyade, bilgiye daha hızlı ve basit yoldan ulaşırlar. Araştırmalara göre tüketici, tatminsiz ve sabırsız oldukları söyleniyor. Fakat teknolojiyle birlikte analitik düşünme becerisini kazanarak, birçok farklı işi birlikte yapabilme yeteneğini ve yaratıcılığı edinirler. Çünkü çok hızlı ve çeşitli insan topluluklarının var olduğu bir dünyada ve medyada yaşarlar. Y Kuşağında başlayan geleneksellikten uzaklaşma Z Kuşağında çoğunlukla görülür denebilir. Daha materyalist bir bakış açısına sahip bu kuşak, mantık çerçevesine oturtamadığı birçok normu reddeder. Bundan dolayı ebeveynlerle çatışmanın en yoğun görüldüğü çocuklar ya da bireylerdir. Türkiye’de hayatlarının savaş görmüş ya da kıtlık yaşamış kuşaklarına göre çoğu zaman şanslı ya da kolay olduğu söylense de, aslında ekonomik krizlerin, salgının, iklim krizinin ve işsizliğin yoğun bir gelecek kaygısı yarattığı şüphe edilemez onlar için. Üniversiteli Z Kuşağı için ise gelecek, pamuklara sarılmış bir hayattan çok, endişelerle dolu bir yer teşkil ediyor.

Yasemin Karaman
Sosyal

1 thought on “Z Kuşağı Kimdir?

  1. Z kuşağını çok güzel karakterize etmişsiniz. Bu kuşakla ilgili kafamda bir sürü soru işaretleri vardı, hepsine yanıt buldum. Hele karşılaştırmalı açıklamalarınız gerçekten çok etkili olmuş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sosyal Hesaplarımız